Oudervereniging en Jeugd 12-15 jaar

GEREFORMEERDE OUDERVERENIGING

Doel van de vereniging is het oprichten en in stand houden van de jeugdverenigingen voor jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar die lid zijn van de kerkelijke gemeenten van Ommen – Noord/Oost en Ommen – West. Ook verzorgen wij activiteiten rondom de jeugdverenigingen, zoals een startactiviteit, een jaarlijkse goede doelenactiviteit en het afsluitende kamp.

Voorzitter         : Albert Huttenga       Koolmeesstraat 13                              tel. 750919

Secretaris        : Sonja Hekman         De Ruyterstraat 47                      tel. 06-36462666
E-mail: edson.hekman@gmail.com

Penn.m.           : Wilma Dankelman   Doormanstraat 27                               tel. 454386
Bankrekening NL55 RABO 0348 9366 80 t.n.v. Ouderver. Ommen

Bestuursleden  : Carla Kompagnie     Coevorderweg 18 b                   tel. 06-27128559

Lidmaatschap   : van leden wordt verwacht dat ze jaarlijks de ouderbijdrage

en/of contributie overmaken naar het rekeningnummer.

Ouders van kinderen die de vereniging bezoeken, worden automatisch lid. Daarnaast zijn er gemeenteleden die lid zijn, om het jeugdwerk te steunen.

DE JEUGDVERENIGINGEN

De verenigingen zijn ingedeeld naar leeftijd en heten dit jaar: Palm, Lelie, Aloë, Mirre, Nardus, Tamarisk, Lotus en Olijf. De verenigingen vergaderen 1 x in de 2 weken volgens rooster op donderdag en vrijdag, veelal tussen 19.00 – 20.00 uur, in Het Baken of bij de leider thuis. De jongste groepen (brugklassers) beginnen in januari.

De groepen werken met de methode van Youth for Christ, genaamd Rock Steady en Live Steady.