Jeugd 16+

Bijbelstudie

Seizoen 2021/2022

Kernteam Jeugd

Het Kernteam heeft als oorspronkelijk taak om het jeugdwerk met de jongerenwerker te bespreken. Daarnaast is het Kernteam de link tussen beide kerkenraden en jongerenwerker. Omdat we op dit moment geen jongerenwerker hebben, heeft het kernteam de opdracht om te onderzoeken wat er nodig is binnen het jeugdwerk.  Wanneer er een goed beeld is ontstaan van de behoefte binnen het jeugdwerk, zal het kernteam de kerkenraden adviseren over het wel of niet aantrekken van een bepaald type jeugdwerker.

Het uiteindelijke doel van het Kernteam is om het jeugdwerk toekomstbestendiger te maken. De kern daarbij is dat ons hart voor jongeren sneller gaat kloppen met het oog op Gods nieuwe wereld.

Het kernteam bestaat uit:   Erna Kelder-de Boer, Rik Olijve, Arjan Bouwmeester,  Rianne Zwarteveen-van Dijk en Henry Seigers.

Lopend Vuurtje en kleine groepjes

Lopend Vuurtje is voortgekomen uit het verlangen van jongeren om elkaar en God beter te leren kennen. Daartoe organiseren we avonden, centraal in de kerk en in kleinere groepjes bij elkaar thuis. Ontspanning, ontmoeting en verdieping is hierbij het uitgangspunt. Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd iemand van ons aanspreken: Bart Oostland, Jarno Vogelzang, Robert van Veen, Ilse Kelder, Vera Schuurhuis of Jeroen Visscher (06-1272269, email: jeroen.visscher@hotmail.com).

De kleine groepjes komen één keer per maand op zondag bij elkaar voor jongeren vanaf 16 jaar. De leiders van deze groepjes zijn:
Bert Brouwer (06-12572024), Erik Boxum (06-29165518), Harmke Vleesenbeek-Lamberink (06-13954173), Nienke Bakker-Wienen (06-46543717), Robert van Veen (06-42805536), Wieger Tepper (06-38640298), Ard Gunnink (0653579824), Henriët Dijk-Weelink en Arjan Bouwmeester (06-82019219).