Zending & Hulpverlening

De commissie Z&H bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: dhr A.J. Reedijk
Secretaris: mevr S. Ekkelkamp
Penningmeester: mevr M. van der Lek-Horstra
Afgevaardigde van de diaconie: dhr …
Email: zendhulp@gmail.com
Voor giften: NL96 RABO 0348 9043 20 t.n.v. Geref. kerk Ommen-N/O met vermelding “gift voor Z&H”


Ons doel:

Deze commissie heeft als doel  algemene voorlichting te geven over zending en hulpverlening zodat de gemeenteleden meeleven, bidden en geven voor dit werk.
De kerkelijke gemeente Ommen-Noord/Oost is betrokken bij het zendingsproject op Papua in Indonesië.

Voor meer informatie zie indonesiemission.nl

dvn logo

indonesiemission