Kerkbeheer

Voor het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw en van ‘Het Baken’ is per 1 januari 2005 het zelfstandige lichaam Kerkbeheer Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) Ommen in het leven geroepen
Het kerkgebouw, inclusief het orgel en de inventaris, en ‘Het Baken’, inclusief de inventaris, zijn het gezamenlijk eigendom van de Gereformeerde Kerk Ommen-Noord/Oost en van de Gereformeerde Kerk Ommen-West.

Contact:
Koster: Jan Hoeksema , telefoon kerk: 0529-452165 of 06-36509664
Mailbox koster: koster@ommen.gkv.nl

Mailbox KB-bestuur: beheer@ommen.gkv.nl

Voor meer informatie: Download de Kerkbeheergids 2021