Alle berichten in Nieuws

14 oktober 2020

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn vanaf 1 oktober om 10.00 en 15.00 uur.
Het aantal bezoekers is vanaf zondag 11 oktober, tot nader order, afgeschaald naar 30 (exclusief medewerkers).
De diensten kunnen alleen op uitnodiging worden bijgewoond.

Alle diensten zijn te volgen (en ook terug te kijken) op kerkomroep of op het YouTube kanaal van GKv Ommen.

14 mei 2020

Online diensten

Op zondagmorgen kan er via kerkomroep een meditatie worden beluisterd/gekeken; die wordt al op zaterdag in Het Baken opgenomen.

Op zondagmiddag is er om 16.30 uur een live uitzending vanuit Het Baken, waarin wordt gesproken over reacties op stellingen en/of op de ochtendmeditatie. Die uitzending wordt ook met een korte meditatie afgesloten.

14 mei 2020

Corana maatregel

Tot nader order worden er geen kerkdiensten belegd in Het Baken.
Ook zijn alle andere wekelijkse activiteiten gestopt en is Het Baken gesloten.

13 maart 2020

Maatregelen i.v.m. coronavirus

Beste gemeenteleden van GKv Ommen-Noord/Oost en -West,

Veel gemeenten vragen zich af welke maatregelen ze moeten nemen in verband met het coronavirus.

Gezien de berichtgeving van de overheid adviseert Steunpunt Kerkenwerk alle zondagse kerkdiensten met meer dan 100 bezoekers en/of gemeenteleden komende zondagen niet door te laten gaan. In ieder geval tot 31 maart.

Vanavond hebben we in een gezamenlijk overleg tussen beide kerken besloten om deze richtlijn te volgen. Dit betekent dat we het ingrijpende besluit genomen hebben komende zondagen geen erediensten te houden in Het Baken.

Juist in deze situatie vinden we het belangrijk een moment van bezinning te houden. Meer dan anders is er reden de Here aan te roepen en naar zijn Woord te luisteren. Dit moment van bezinning organiseren wij in de vorm van een korte meditatie en gebed. Deze zal voor komende zondag verzorgd worden door ds. C. van Dijk. Het idee is dat deze meditatie zaterdag wordt opgenomen, en later beschikbaar gesteld wordt.

We berichten u zaterdag rond 17:00 uur opnieuw met nadere uitleg. Ook zal eventuele nieuwe informatie op de website www.ommen.gkv.nl of via Scipio beschikbaar gesteld worden.

De komende weken trekken beide gemeenten samen op en zal alle informatie voor beide gemeenten gelden.

De verkiezing voor ambtsdragers, die komende zondag in GKv Ommen-West gepland was, wordt op een later tijdstip georganiseerd.

Zonder tegenbericht gaan de overige kerkelijke activiteiten in Het Baken gewoon door.

We nemen deze maatregelen in het vertrouwen dat God ook in deze bijzondere situatie voor Zijn kerk zorgt.

De Kerkenraden GKv Ommen-Noord/Oost en Ommen-West