Oudervereniging en Jeugd 12-15 jaar

GEREFORMEERDE OUDERVERENIGING

Doel van de vereniging is het oprichten en in stand houden van de Gereformeerde Jeugdverenigingen voor jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar die lid zijn van de kerkelijke gemeenten van Ommen – Noord/Oost of Ommen – West.

Voorzitter : Sonja Hekman, De Ruyterstraat 47, tel. 450817
Secretaris : Rianne Zwarteveen Smitstraat 50 tel. 850367
E-mail: a.zwarteveen@ziggo.nl
Penn.m. : Wilma Dankelman; tel. 454386
Bankrekening NL55 RABO 0348 9366 80 t.n.v. Ouderver. Ommen

Bestuursleden : Carla Kompagnie tel. 06-27128559

Lidmaatschap : van leden wordt verwacht dat ze jaarlijks de ouderbijdrage
en/of contributie overmaken naar het rekeningnummer.

 

DE JEUGDVERENIGINGEN

De verenigingen zijn ingedeeld naar leeftijd en heten dit jaar: Palm, Lelie, Aloë, Mirre, Nardus, Tamarisk, Lotus, Olijf.

De verenigingen vergaderen 1 x in de 2 weken volgens rooster op donderdag en vrijdag, veelal tussen 19.00 – 20.00 uur, in Het Baken. Zij werken met de methode van Youth for Christ, genaamd Rock/Live/Stay Steady.

De leiders zijn in 2018/2019:

  • Corinde Dunnewind
  • René Brinkman
  • Jeffrey  Paarhuis
  • Jaditha de Hullu
  • Martijn Lamberink
  • Henry Seigers
  • Henriët Dijk
  • Erik Boxum
  • vacature

De reserveleiders zijn bij het bestuur bekend.