Kind en Kerk

Commissie Kind en Kerk

Met als doel de kinderen tot en met 12 jaar meer te betrekken bij de kerkdiensten, organiseert de commissie voor diverse leeftijden activiteiten:

  • Voor de allerkleinsten wordt de crèche georganiseerd; Zorgen voor goede bezetting, veilig en leuk speelgoed, een veilige en mooie ruimte.
  • Voor de morgendienst wordt een werkblad voor de kinderen opgesteld die, zoveel als mogelijk, aansluit bij het thema van die dienst. Deze ligt bij de ingang van de kerkzaal.
  • Wanneer een kind gedoopt wordt zal in die kerkdienst een doopkaart worden uitgedeeld. Deze kaart kan beschreven en ingekleurd worden. Aan het einde van de dienst wordt deze kaart aan de doopouders gegeven bij het feliciteren.
  • Voor de kinderen van 4 t/m 10 jaar wordt één maal per maand een KING georganiseerd. Dit is een bijbelklas tijdens de middagpreek. Elke week is een andere leeftijdsgroep aan de beurt. Deze zijn ingedeeld in drie groepen; basisschool groep 0, 1 en 2 / basisschool groep 3 en 4 / basisschool groep 5 en 6.  In de Rondommer wordt vermeld welke groep aan de beurt is.
  • Voor de kinderen van 11 en 12 jaar wordt 1 maal per maand een avond georganiseerd waar met de kinderen, op een ontspannen manier wordt doorgesproken over diverse onderwerpen.
  • Verzorgen van een “kindmoment” tijdens de kerkdienst (in ontwikkeling voor seizoen 2014/2015)

Naast deze activiteiten is het een wens van de commissie om elke week in de kerkdienst de geleerde psalm van de basisschool te zingen.

Voor contact met de commissie: kind@ommen-no.gkv.nl

De structuur waarin de diverse onderdelen zijn georganiseerd staat hieronder:

Schema
Elke activiteit heeft een vaste coördinator. De verantwoordelijkheid voor “kind en kerk” ligt bij de hoofdcoördinatoren Gerlinda Beumer, Arjan Bouwmeester en Henri Kelder.
Zij rapporteren aan de kerkenraad. Door deze aanpak ligt de eindverantwoordelijkheid bij een kleine groep en blijft de inspanning van iedereen (relatief) beperkt.

Voor alle initiatieven zijn, naast de coördinatoren, ook veel extra gemeenteleden nodig. Het is erg fijn dat er veel ouders beschikbaar zijn en helpen.
Dit is het plaatje wat bij Kind en Kerk hoort:Plaatje 1

En de logo’s van de verschillende groepen

Groepen