Zending & Hulpverlening

De commissie Z&H bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: dhr A.J. Reedijk
Secretaris: mevr I. Lamberink
Penningmeester: mevr M. van der Lek-Horstra
Afgevaardigde van de diaconie: dhr H. Plaggenmarsch
Email: zendhulp@gmail.com
Voor giften: NL96 RABO 0348 9043 20 t.n.v. de Geref. kerk Ommen-N/O met vermelding “gift voor Z&H”


Ons doel:

Deze commissie heeft als doel  algemene voorlichting te geven over zending en hulpverlening zodat de gemeenteleden meeleven, bidden en geven voor dit werk.
De gemeente Ommen is betrokken bij het zendingsproject Indonesië :

Bijbelvertaalwerk onder Korowai en steun toerustingsprogramma (leken)voorgangers kerken Papoea.
Werkers op Papoea: Peter Jan en Maaike de Vries (in dienst van Wycliffe Bijbelvertalers).

dvn logo

 

Nieuwsbrieven Peter Jan en Maaike de Vries:

nieuwsbrief 2018-08
nieuwsbrief-2018-04-ds JBK de Vries over TLT-cursus in Yaniruma
nieuwsbrief 2018-04
nieuwsbrief 2017-11
nieuwsbrief 2017-08
nieuwsbrief 2017-03
nieuwsbrief 2016-12
nieuwsbrief 2016-08
nieuwsbrief 2016-04
nieuwsbrief 2015-12
nieuwsbrief 2015-3
nieuwsbrief 2014-12

nieuwsbrief 2014-8
nieuwsbrief 2014-5
nieuwsbrief 2014-1
nieuwsbrief 2013-10
nieuwsbrief 2013-7

 

Informatie op internet:

Uitzending gemist – EO metterdaad bezoekt familie de Vries op Papoea (2015)
Uitzending gemist – Zendtijd voor Kerken: werken in het Korowaigebied (2008)
De Verre Naasten – projecten Indonesië
De Verre Naasten (DVN)


indonesiemission