Commissies

Organisten
A.H.J. Zuidema, titulair (contactadres: a.h.j.zuidema@hotmail.com)
R.J. Elsinga
W. Dijk
G.A. Dunnewind
U. Hovenga
R. Volkerink

orgel3

Commissie van Beheer:
Voorzitter: J.W.H. Bentum
Secretaris: R.F. van der Vegt; e-mail beheer@ommen-no.gkv.nl
Boekhouder/Penningmeester: B. Veurink; e-mail boekhouding@ommen-no.gkv.nl
Bankrekening voor VVB: NL96 RABO 0348 9043 20
Bankrekening voor Quota: NL47 RABO 0348 9204 31
Leden: A.H. van der Vinne en T.J. Plaggenmarsch-Noeverman. (er zijn nog vacatures)

Commissie Wervende Gemeente (was EC):
Deze commissie is een gezamenlijke activiteit van de GKv’s Ommen-Noord/Oost en Ommen-West.
De Cie. Wervende Gemeente heeft ook een eigen pagina met verdere informatie.


Commissie Zending en Hulpverlening (Z&H)

Ga naar de eigen pagina van Z&H

Oudervereniging
Ga naar de eigen pagina.

Kind en Kerk
E-mail: kind@ommen-no.gkv.nl
Zie verder de eigen pagina.

Commissie Vieringen tweede feestdagen
Voorzitter: vacant
Notulist: Henriette Roddenhof; E-mail: henrietteroddenhof@gmail.com
Penningmeester: Minke Paarhuis
Leden: Elize Zieleman, Anneke Reedijk

Commissie aangepaste kerkdiensten
Contactpersoon: Jetty Olijve-Keuning E-mail: holijve@telfort.nl
Leden: Dinie Altena, Giny Stokvis-Slotman, Lianne Nijkamp-Willems, Edith Bouma, Edith Visscher-Bouma, Janneke Wienen

Ouderencomite
Voorzitter: B. Kruitbosch
Secretaresse: F.J. Zwiers-Tempelman; foekjezwiers@hetnet.nl
Penningmeester: G. Reijnders-Hutten; rek.nr. NL02 RABO 0348 9365 67

Commissie Kerkomroep
Kerkomroep is het alternatief voor kerktelefoon. Er is hiervoor een plaatselijke werkgroep samengesteld vanuit 4 kerken in Ommen.

Namens onze kerken Ommen-Noord /Oost en Ommen-West zijn als contactpersoon vertegenwoordigd:
Voor Ommen-Noord/Oost:  L. Hekman Hammerweg 23  tel. 450450
Voor Ommen-West:  B. Kiffen  Baron Bentinckstraat 25 tel. 453799

Jeugddienstcommissie
Zie de eigen pagina.