Commissies

Organisten
R.J. Elsinga, titulair (contactadres: elsmusic@planet.nl)
A.H.J. Zuidema
W. Dijk
G.A. Dunnewind
R. Volkerink
H. van Pijkeren

orgel3

Commissie van Beheer:
Voorzitter: E. Vleesenbeek
Secretaris/Penn.m.: W.M.J. Dijk – van der Bent; e-mail cvbono@gmail.com
Leden: A.H. van der Vinne, T.J. Plaggenmarsch-Noeverman, J.H. Visscher en R.F. van der Vegt

Boekhouder/Penningmeester: B. Veurink; e-mail boekhouding@ommen-no.gkv.nl
Bankrekening voor VVB: NL96 RABO 0348 9043 20
Bankrekening voor Quota: NL47 RABO 0348 9204 31

Commissie Wervende Gemeente (was EC):
Deze commissie is een gezamenlijke activiteit van de GKv’s Ommen-Noord/Oost en Ommen-West.
De Cie. Wervende Gemeente heeft ook een eigen pagina met verdere informatie.


Commissie Zending en Hulpverlening (Z&H)

Ga naar de eigen pagina van Z&H

Oudervereniging
Ga naar de eigen pagina.

Kind en Kerk
E-mail: kind@ommen-no.gkv.nl
Zie verder de eigen pagina.

Commissie Vieringen tweede feestdagen
Voorzitter: Minke Paarhuis; E-mail: minke@jeffreypaarhuis.com
Secretaresse: Elize Zieleman
Penningmeester: Linda Ramaker
Leden: Geja Willems, Henriët Lamberink en Judith Bouwhuis

Commissie aangepaste kerkdiensten
Contactpersoon: Janneke Wienen; janswienen@hotmail.com
Leden: Giny Stokvis-Slotman, Edith Visscher-Bouma, Dineke Hoeksema, Erica Volkerink

Ouderencomite
Voorzitter: B. Wieske-Admiraal
Secretaresse: F.J. Zwiers-Tempelman; foekjezwiers@hetnet.nl
Penningmeester: G. Reijnders-Hutten; rek.nr. NL02 RABO 0348 9365 67

Commissie Kerkomroep
Kerkomroep is het alternatief voor kerktelefoon. Er is hiervoor een plaatselijke werkgroep samengesteld vanuit 4 kerken in Ommen.

Namens onze kerken Ommen-Noord /Oost en Ommen-West zijn als contactpersoon vertegenwoordigd:
Voor Ommen-Noord/Oost:  L. Hekman Hammerweg 23  tel. 450450
Voor Ommen-West:  B. Kiffen  Baron Bentinckstraat 25 tel. 453799

Jeugddienstcommissie
Zie de eigen pagina.