Kerkenraad/scriba

 

Postadres Kerkenraad

Scriba I/Secretariaat : mw. M. Douma – Gerrits
Adres : Arriërpoort 21, 7731 GH Ommen  tel. 451715
E-mail : m.doumagerrits@kpnmail.nl  of   scriba@ommen-no.gkv.nl.

Alle post die bestemd is voor de kerkenraad, naar genoemd adres of in de brievenbus van de kerkenraad in de hal van de kerk.

Scriba II is mw. J.S. Deuzeman – Reedijk;  tel. 0529 462255
E-mail: hanneke.deuzeman@solcon.nl