Archivaris

Voor zowel Ommen – Noord/Oost als Ommen-West wordt het archief beheerd door

W.G. Volkerink – Dijk
Van der Helststraat 5, 7731 SB  Ommen
tel. 0529-455988
E-mail: roelenwilly@gmail.com